Hỗ trợ trong nước

Du khách nước ngoài đến thị trường Nhật Bản có những điểm thu hút và quan điểm mà bạn có thể không nhận thấy. Dựa trên kết quả khảo sát thị trường và ý kiến của người nước ngoài, chúng tôi sẽ phát hiện ra sức hấp dẫn tiềm ẩn, quan điểm để mở rộng nó, điểm yếu, v.v. và cùng khách hàng phát triển sức hấp dẫn đó. Ngoài ra, chúng tôi sẽ khuyến mãi tổng thể để thu hút khách hàng.

Các dịch vụ chính

Quản lý phương tiện trong nước

Quảng cáo trên WEB

Khảo sát trong nước

Thu hút các công ty du lịch và truyền thông

Quảng cáo địa phương ở nước ngoài

Hỗ trợ chấp nhận đầu vào

Hỗ trợ trong nước cho người nước ngoài đến thăm Nhật Bản

ĐÀI LOAN Nội địa đối với người Đài Loan đến thăm Nhật Bản

Phổ biến thông tin chất lượng cao rất quan trọng đối với các biện pháp đầu vào đối với du khách Đài Loan đến Nhật Bản, những người có tỷ lệ du khách lặp lại nhiều lần đến Nhật Bản. Chúng tôi đang thu hút khách hàng một cách hiệu quả bằng cách phân phối nội dung từ quan điểm của khách du lịch, bao gồm quảng bá phương tiện truyền thông web và những người có ảnh hưởng.

TRUNG QUỐC Inbound cho người Trung Quốc ở Nhật Bản

Khách du lịch Trung Quốc tiếp tục tăng, một phần do nới lỏng thị thực. Họ cũng có xu hướng có ngân sách mua sắm cao hơn so với những khách du lịch nước ngoài khác. Chúng tôi có thành tích sản xuất nội dung và quảng bá web phù hợp với các nền tảng của Trung Quốc như Baidu và Wechat.

NƯỚC THÁI LAN
Nhập cảnh cho du khách Thái Lan đến Nhật Bản

Số lượng khách du lịch Thái Lan đến thăm Nhật Bản đã vượt 1,13 triệu vào năm 2018 và mức độ chú ý ngày càng tăng.

error: Content is protected !!