Để ý

Thông báo chuyển trụ sở chính

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chúng tôi.

Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng chúng tôi đã chuyển trụ sở chính đến địa chỉ sau.

Nhân cơ hội này, tất cả nhân viên sẽ làm mới cảm xúc của họ và làm việc chăm chỉ hơn và chăm chỉ hơn, và chúng tôi xin được tiếp tục bảo trợ từ các bạn.

[Địa điểm mới của trụ sở chính]

4F, Iikura IT Building, 1-9-10 Azabudai, Minato-ku, Tokyo 106-0041

* Không có thay đổi về số điện thoại hoặc số fax.

error: Content is protected !!