tư vấn

Hỗ trợ trong nước

Chúng tôi cung cấp chương trình khuyến mãi tổng thể cho du khách nước ngoài đến thị trường Nhật Bản.

Hỗ trợ mở rộng sang Trung Quốc

Chúng tôi hỗ trợ hoạt động kinh doanh của người Trung Quốc bằng cách cung cấp một loạt các dịch vụ từ hoạt động tiếp thị và bán hàng tại Trung Quốc đến hỗ trợ hoạt động như công việc quản lý.

JVECC

Bạn có thể nhận được tư vấn về các mối quan tâm khác nhau như việc làm của người nước ngoài và quản lý thị thực của các chuyên gia nhập cư.
error: Content is protected !!