Trường Cram dành cho sinh viên quốc tế

Chúng tôi cung cấp các khóa học chuyên sâu chủ yếu dành cho sinh viên quốc tế muốn học tiếp lên đại học hoặc cao học. Chúng tôi cũng cung cấp các khóa đào tạo tiếng Nhật và luyện thi EJU theo từng trình độ và mục đích.
Ngoài dịch vụ luyện thi đại học, cao học, chúng tôi còn hỗ trợ làm hồ sơ xin học, tra cứu kế hoạch nghiên cứu, hướng dẫn chuyên luận. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ cá nhân cho từng học sinh.

Nội dung bài học chính

error: Content is protected !!