Kiểm tra kỹ năng cụ thể Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống Khóa học học trực tuyến

Kiểm tra kỹ năng cụ thể Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống Khóa học học trực tuyến

Đây là một bài học để vượt qua một bài kiểm tra kỹ năng cụ thể (ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống). Chúng tôi giải thích một cách dễ hiểu với các tài liệu giảng dạy hoàn toàn gốc, tập trung vào những điểm quan trọng cần thiết để vượt qua. Nó cũng hỗ trợ phụ đề đa ngôn ngữ. (Thời gian có sẵn: Cho đến ngày cuối cùng của thời gian thử nghiệm ứng dụng)

¥16,500
error: Content is protected !!