Bài học tiếng Nhật trực tuyến

Bài học tiếng Nhật trực tuyến

Các bài học trực tuyến trực tiếp của các giáo viên Nhật Bản chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ tạo ra một chương trình giảng dạy ban đầu theo mục tiêu và mục tiêu của bạn, vì vậy bạn sẽ có được các kỹ năng tiếng Nhật thực tế. (5 lần / 60 phút, sử dụng Zoom hoặc Skype làm công cụ)

¥27,500
error: Content is protected !!