150 giờ học tiếng Nhật e-learning chia nhỏ mua hàng

150 giờ học tiếng Nhật e-learning chia nhỏ mua hàng

Đây là tài liệu giảng dạy gốc của Học viện Ngôn ngữ Quốc tế Toa, một trường Nhật ngữ thuộc tập đoàn Prime Ark. Các giáo viên tiếng Nhật chuyên nghiệp sẽ dạy tiếng Nhật cho người mới bắt đầu một cách cẩn thận ngay từ đầu. Bạn có thể xem nó trên PC, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của mình mọi lúc, mọi nơi. (Tổng cộng 10 trong số 50 bài học. Thời gian xem: 1 tháng)

¥9,350/month until cancelled
error: Content is protected !!